Política de Privacitat

Mitjançant la present política de privacitat l'informem que, en compliment del previst en la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal, les dades sol·licitades en quants formularis i/o espais en els quals es requereixi la seva identificació dins de la present pàgina web seran tractats per titularitat de Servicomput S.A.U., amb domicili a Avda./Forn de la Calç, 3, P.I, Congost, (08540) Centelles, i disposant del NIF A58523358, en endavant Servicomput S.A.U.


Legitimació i finalitat del tractament

Les vostres dades seran tractades únicament amb la finalitat d'atendre les vostres consultes, prestar-vos els serveis sol·licitats i facilitar-vos informació sobre la nostra entitat.

Al mateix temps, les dades de contacte podran ser utilitzades per a la remissió de novetats i actuacions de dinamisme al portal remetent, per correu electrònic, la informació relacionada. Per a això, en el formulari corresponent haurà de prestar el seu consentiment exprés a la remissió de la informació esmentada. En qualsevol cas, si l'usuari volgués revocar aquest consentiment ho haurà de comunicar per escrit, mitjançant correu electrònic, a info@alvic.net.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d'absència o incorrecció de les mateixes Servicomput S.A.U. no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre si escau.


Exercici de drets

L'usuari consenteix el tractament de les seves dades per a les finalitats descrites, i podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, així com la resta de drets recollits a la normativa Europea, mitjançant correu electrònic a l'adreça info@alvic.net únicament identificant-se com a usuari de l'espai web, especificant l'exercici dels seus drets a la seva sol·licitud, o bé exercitar els seus drets per comunicació postal, per correu ordinari a l'adreça (domicili social) anteriorment indicada.


Tutela de drets davant de l'Autoritat de Control

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l'usuari pot adreçar-se a l'Autoritat de Control nacional corresponent, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els oportuns tràmits de reclamació i/o defensa dels seus drets.


Conservació de les dades

Les seves dades es conservaran pel temps necessari per atendre la finalitat per a la qual haguessin estat recollides i les obligacions legals que se'n derivin i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys.

Responsabilitats de l'usuari

L'usuari garanteix ser major d'edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar l'espai web de Servicomput S.A.U. i el seu contingut, garantint que la informació que facilita a cadascun dels formularis en què Servicomput S.A.U. sol·licita les seves dades personals són veraces, adquirint la responsabilitat d'informar Servicomput S.A.U. de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.


Mesures de Seguretat

Servicomput S.A.U. ha implantat les mesures de seguretat necessàries per garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari, salvaguardant-ne la intimitat, privadesa, confidencialitat i integritat, complint amb els requisits normatius, fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar l'alteració, la pèrdua, l'accés no autoritzat o el tractament de les vostres dades, segons l'estat de la tecnologia en cada moment, així com l'abast de control de Servicomput S.A.U.

Servicomput S.A.U. podrà modificar el contingut de la seva política de privadesa en qualsevol moment segons les modificacions legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que es puguin produir.