Avís legal

www.alvic.net és un espai web, el nom de domini del qual es troba registrat i és propietat de Servicomput S.A.U. amb domicili a Avda./Forn de la Calç, 3, P.I, Congost, (08540) Centelles Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 25900 , Full 133, Secció 8, H/B 95333 Inscripció 17, i disposant del NIF A58523358 (en endavant, Servicomput S.A.U.).

La finalitat de SERVICOMPUT, S.A.U. i la seva web www.alvic.net, es la de desenvolupar aplicacions informàtiques, dissenyar i fabricar equips i dispositius de control, així com el desenvolupament i implantació de projectes d'enginyeria.

L'accés a www.alvic.net és gratuït, no estant prevista la prestació de serveis de comerç i/o contratactació electrònica, en cas del qual es procedirà a l'emissió de les condicions generals oportunes i la modificació del present Avís legal. En tot cas, l'usuari no utilitzarà les informacions i continguts de Servicomput S.A.U., per a la realització d'activitats contràries a la Llei, la moral o l'ordre públic, respectant les condicions d'ús establertes per Servicomput S.A.U.

La utilització d'aquest espai web suposa l'acceptació del contingut en el present avís legal.


Responsabilitat

Servicomput S.A.U., no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivin del mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l'accés a www.alvic.net, així com tampoc de les possibles interrupcions d'accés, virus, connexions i sistemes operatius d'accés a la xarxa d'Internet. Així mateix, Servicomput S.A.U., tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d'actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a Servicomput S.A.U., en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.


Continguts web i enllaços a tercers

La informació continguda en l'espai web pot estar desactualitzada, en aquest cas Servicomput S.A.U., no serà responsable dels possibles danys derivats d'un ús extern i/o per tercers de la informació facilitada.

Servicomput S.A.U., es reserva el dret a poder suspendre temporalment l'accesibilitat a l'espai web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.alvic.net, pot contenir enllaços i/o vincles (links) a terceres pàgines web externes, el contingut de les quals no és atribuïble ni exigible a Servicomput S.A.U., sent responsable cada titular dels espacis web vinculats. L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web a l'espai web www.alvic.net, haurà de realitzar-se sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i/o parcial dels serveis continguts a Servicomput S.A.U., sense prèvia autorització.


Clàusules particulars per xarxes socials

Facebook

En prémer el botó “M'agrada” d'aquesta pàgina l'usuari consenteix Servicomput S.A.U., en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d'aquests, així com enviar missatges. Servicomput S.A.U., en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que las descrites anteriorment. En tot moment l'usuario pot deixar de ser seguidor, prement la casella “Ja no m'agrada”.

Twitter

En prémer el botó “Seguir” d'aquesta pàgina l'usuari consenteix que Servicomput S.A.U., en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al timeline d'aquests, retuittejar tuits dels seus seguidors així com enviar missatgess. Servicomput S.A.U., en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor, prement la casella “Deixar de seguir”.

LinkedIn

En prémer el botó “Seguir” d'aquesta pàgina l'usuari consenteix que Servicomput S.A.U., en compliment de les condicions d'ús i política de privacitat de LinkedIn, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar notícies i informacions que apareixeran al mur d'aquests, participar en debats, així com enviar missatges. Servicomput S.A.U., en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l'usuari pot deixar de ser seguidor, prement la casella “Deixar de seguir”.

Blogger (http://blog.alvic.net)

Mitjançant la subscripció al blog que Servicomput S.A.U. gestiona, l'usuari que se subscrigui rebrà al correu electrònic facilitat una notificació cada vegada que es publiqui un nou post. A la firma d'aquests correus electrònics trobarà la manera d'exercir els seus drets i com donar-se de baixa del servei.


Modificació dels termes i condicions d'ús

El contingut en el present avís legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l'actividad de Servicomput S.A.U.


Legislació i jurisdicció aplicables

El contingut en el present avís legal i qualsevol de las polítiques de privacitat, cookies o normes sectorials d'aplicació es regeixen per les Lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents. En cas que les parts considerin precís recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l'arbitratge o la mediació, hauran de proposar-ho i acceptar-ho expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al previst per la normativa d'aplicació.